สิทธิพิเศษสำหรับชาว มจพ. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในราคาพิเศษ